تـــرام (نرم‌افزار محاسبه هزینه سفارشات چاپی)

 

نسخه 3.1 نرم افزار ترام برای آپدیت رایگان خریداران به زودی در سایت قرار خواهد گرفت. در این نسخه نیازهای مطرح شده توسط کاربران برای آپدیت رایگان در نرم افزار ترام قرار گرفته است.

1- انتخاب میزان پرت چاپ به شکل دستی و در اختیار کاربر

2- امکان ورودی و خروجی(Import & Export) همکاران و قیمت ها

3- امکان نمایش (قیمت هر عدد، نمایش توضیحات و ..)‌به اختیار کاربر در فاکتور صادر شده 

و ..

این امکانات به شکل رایگان در فایل قابل دانلود در اختیار خریداران نسخه 3 قرار کرفته است.